செய்தி காப்பகம்


ரஷ்யாவுக்கும் இலங்கைக்குமிடையிலான நலலுறவை வலுப்படுத்தி இலங்கைக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக ரஷ்ய ஜனாதிபதி

...

ரஷ்ய ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் அவர்களின் விஷேட அழைப்புக்கமைய ரஷ்யாவில் மூன்றுநாள்

...

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் அவர்களது விசேட உத்தியோகபூர்வ அழைப்பின் பேரில் ஜனாதிபதி கௌரவ

...

2017.03.21 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்

 

 

தாய்நாட்டுக்காக உன்னதமான பணியில் ஈடுபட்ட, உன்னதமான இலங்கையர்களுக்கு தேசிய விருது வழங்கப்படும் “தேசிய விருது விழா 2017” ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களது தலைமையில்

...

 

தாய்நாட்டிற்காக தமது விசேட பங்களிப்பை வழங்கிய 90 பேருக்கு விருது வழங்கும் தேசிய விழா ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன

...


தேசிய விருது வழங்கும் வைபவம் இம் மாதம் 20ம் திகதி கொழும்பு நெலும்பொக்குன என்ற தாமரைத்தடாக

...

2017.03.14 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்

2017.03.14 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்

ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் எதிர்வரும் சில நாட்களில் எந்தவொரு இந்திய விஜயத்திலும்

...


1917 உன்னத ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்றாண்டு நிகழ்வு ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களது தலைமையில்  13ம்

...


தாய்நாட்டுக்கு பொருளாதார, வர்த்தக வாய்ப்புகள் பலவற்றை பெற்றுக்கொண்டு தனது இந்தோனேசியாவுக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை நிறைவு செய்த ஜனாதிபதி கௌரவ

...

இந்து சமுத்திர பிராந்திய நாடுகள் முகங்கொடுத்துள்ள பாரிய சவாலான சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தலை

...

புதிய பிரதம நீதியரசராக உயர்நீதிமன்றத்தின் சிரேஷ்ட நீதிபதி பிரியசாத் டெப் இன்று (02) முற்பகல்

...

 தாய் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக துணிவுடன் எழுந்து நின்று வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க

...


தாய்நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் மிக்க புரட்சிக்கு புத்துயிர்

...

 

இலங்கைக்கு பெருமையைத் தேடித்தரும் தெற்காசிய பிராந்திய நான்காவது கொள்முதல் மாநாடு ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன

...

தகவல் அறியும் உரிமையை நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கும் வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க உத்தியோகபூர்வ வைபவம் ஜனாதிபதி

...

01.Coy; jLg;G FO nrayfj;ij njhlu;r;rpahf Kd;ndLj;Jr; nry;yy;  (tpla ,y. 06)

Coy; jLg;G Gjpa epWtd

...

01. Fiwe;j tUkhdk; kw;Wk; eLj;ju tUkhdk; nfhz;ltu;fSf;fhd tPl;L cupik Ntiyj;jpl;lj;Jf;fhf

...

01. உத்தேச இலங்கை பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்துடன் தொடர்பான கொள்கை மற்றும் சட்ட ரீதியான அலுவல் கட்டமைப்பு (விடய இல. 09)

புயங்கரவாதத்தைக்

...

இலங்கையை பௌத்த இராச்சியமாக நாம் பிரகடனம் செய்யப் போவதில்லை என்று பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஊடகத்துறை பதில்

...

ஐக்கிய நாடுகள் 71ஆவது அமர்வில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன நாளை உரையாற்ற உள்ளார்.

இந்த மாநாட்டில் நிலைபேறான

...

இலங்கையை மலேரியா அற்ற நாடாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் உத்தியோகபூர்வமாக பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது

...

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் விசேட விருதை வழங்கி கௌரவித்துள்ளது

தென்கிழக்காசிய

...

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூனின் இலங்கைக்கான உத்தியோகபூர்வ விஐயத்தின் புகைப்படங்கள் அடங்கிய திரட்டு வைப்பேடு

...

2016 இந்துசமுத்திர மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சிங்கப்பூர் சென்றுள்ளார். பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான

...

கடந்த ஒன்றரை வருட காலப்பகுதியில் இலங்கையின் சகல துறைகளிலும் எட்டப்பட்ட முன்னேற்றத்தை ஐக்கிய நாடுகள் செயலாளர் நாயகம் பான்கீ மூன் வரவேற்றுள்ளார். எதிர்கால

...

அரசாங்கத்தின் அழைப்பை ஏற்று இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூன் நேற்று மாலை (31) பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்கவை

...

01. சர்வதேச நிலையான சுற்றுலா மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான அமைப்பின் உறுப்புரிமையை பெற்றுக்கொள்ளல் (விடய இல. 06)

...

அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் செயலாளர் நாயகம் திரு. பான் கி மூன் அவர்கள் தமது பாரியார் திருமதி. பான் சூன் - ரெக் அவர்களுடன்

...

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஊடகத்துறை பதில் அமைச்சராக பிரதியமைச்சர் கருணாரத்ன பரணவித்தான நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அமைச்சர்

...

01. நல்லிணக்க இயந்திரங்கள் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயலகத்தினை வலுப்படுத்தல் (விடய இல. 07)

இலங்கையில் நல்லிணக்க இயந்திரங்களை

...

காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்கும் சூழலைப் பாதுகாப்பதற்குமான உடன்படிக்கைகள உரியமுறையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால

...

01. இடவசதியற்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு அரசாங்கத்தின் இடங்களை வழங்குதல் (விடய இல. 08)

நாட்டின் இறைமையை

...

01. அரசியல் காரணங்களுக்காக பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுத்த பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குதல் (விடய இல. 08)

...

போதைப்பொருள் பிரச்சினை எமது பிராந்திய இளைஞர்களை பெரிதும் பாதித்துவருவதாகத் தெரிவித்துள்ள ஜனாதிபதி, போதைப்பொருட்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலை முற்றாக ஒழித்துக்கட்டுவதற்கு பிராந்திய

...

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பாராளுமன்ற வாழ்க்கைக்கு 10,000 நாட்கள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு நாட்டுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நல்லாசி வேண்டி நல்லாசி

...

நாட்டின் சிவில் விமான சேவையை சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப அபிவிருத்தி செய்து பேணிவருவதற்கு அரசாங்கம் அர்ப்பணத்தோடு உள்ளதாக ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன

...

ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களது விவேகமுள்ள தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இலங்கையின் ஜனநாயகம், நல்லிணக்கம் மற்றும் அபிவிருத்திக்காக முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு கனடா அரசாங்கம்

...

01. அரச நிதியங்களைப் பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் விரயங்களைத் அதிகுறைவாக்குதல் (விடய இல. 06)

அரச நிதியினை செலவிடும்

...

சிங்கப்பூரின் பிரதிப் பிரதமரும் பொருளாதார மற்றும் சமூகக் கொள்கைகள் இணை அமைச்சருமான திரு. தமன் சன்முகரத்னம், தூதுவர் கோபினாத் பில்லை,

...

01. தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்காக நவீன தொழில்நுட்பத்தினை பயன்படுத்திய மத்திய தகவல் முகாமைத்துவ கட்டமைப்பொன்றை ஸ்தாபித்தல் (விடய இல.

...

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஊடகத்துறை பிரதியமைச்சர் கருணாரத்ன பரணவிதான

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக வளவுக்குள் பூரண

...

தேசிய வானொலி பரந்தளவிலான ஊடகக் கல்வியில் தடம்பதிக்கிறது.


இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஊடகக் கல்வி நிலையம் கொத்மலை சமூக

...

...

தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியாவுக்கான பிரதி இராஜாங்க செயலாளர் நிஷா பிஸ்வால் இவ்வாரம் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

...

வடக்கின் ஊடகவியலாளர்கள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவை நேற்று (07) பாராளுமன்றத்தில் சந்தித்தனர்.
வடக்கு மற்றும் தெற்கு
...

01. “இ - மோட்டரின் கருத்திட்டம்” மோட்டார் வாகன போக்குவரத்துத் திணைக்களம் (விடய இல. 09)

மோட்டார் வாகன போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தினை நவீன

...

மத்திய வங்கியின் புதிய ஆளுநராக பொருளியல் நிபுணரான கலாநிதி இந்திரஜித் குமாரசுவாமி இன்று (04) காலை ஜனாதிபதி

...

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் அவர்களுக்கான நிலத்துடன் கூடிய வீடு வெகுவிரைவில்

...

மத்திய வங்கிக்கு கண்காணிப்பு விஜயமொன்றை நேற்று (29) பிற்பகல் மேற்கொண்ட ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன, வங்கியின்

...

அண்மையில் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தகவலறியும் உரிமைச்சட்டம் மீதான பொதுமக்களின் ஆர்வம் எதிர்பார்த்ததை விடவும் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகிறது என பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு

...

ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 12 ஆம் திகதி சிறுவர் தொழிலுக்கெதிரான உலக தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அவ்வகையில் இவ்வருடத்துக்கான தொனிப்பொருளாக"விநியோகச் சங்கிலியில்

...

பிரித்தானிய எலிசபெத் மகாராணியாரின் 90 ஆவது பிறந்த தினக் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு நேற்று (16) பிற்பகல் பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்திற்கு

...

அமெரிக்க வௌ்ளை மாளிகையின் டிஜிட்டல் தந்திரோபாய அலுவலக டிஜிட்டல் துரித வியூக பணிப்பாளர் தன்யா

...

2016 ஆம் ஆண்டுக்கான உலக சமாதான சுட்டியில் இலங்கை இருந்த இடத்தினை விட 18 இடங்களால் முன்னேறி 97 ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

...

சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் கலாநிதி ரங்க கலன்சூரிய அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் புதிய பொதுப்பணிப்பாளர் நாயகமாக நியமனம் பெற்று இன்று(06) தனது பதவிகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

...

சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கான நீர் சுத்திகரிப்பு கருத்திட்டங்கள் மற்றும் முழு நாட்டையும் இணைக்கும் வகையிலான மின் பரிமாற்ற வழிகளை தாபித்தல்

...

G-7 அமைப்பின் 42 ஆவது உச்சிமாநாடு இன்று(26) ஜப்பான் நாட்டின் சிசாகி நகரத்தில் ஆரம்பமாகிறது.

இன்றும் நாளையும்

...

லேக் ஹவுஸ், ரூபவாஹினி, டயலொக் மற்றும் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் ஆகியன இணைந்து இயற்கை அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் உபயோகத்துக்காக 50 நீர் இறைக்கும்

...

எனது அன்புக்குரிய மக்களின் முன்னால் இவ் அறிக்கையினை முன் வைப்பதற்கான காரணம் நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற காலநிலையினால் பல பிரதேசங்களில் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்த

...

விரைவில் பாராளுமன்றில் தகவல் அறியும் சட்டமூலம் மீதான இரண்டாம் வாசிப்பு இடம்பெறவுள்ளது என்று பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுஜன ஊடகத் துறை பிரதி

...

மானிட சமூகத்தின் இருப்புக்கும் ஒரு சிறந்த மக்கள் சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவதற்குமான தமது

...

ஊடகங்கள் தொடர்பில் புதிய கட்டமைப்பு ரீதியிலான மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துவது என்பது மிகவும்

...

உலகளாவிய ரீதியில் ஊடகங்களிற்கான சுதந்திர தினம் (World Press Freedom Day) இன்று(03)

...

2015ல் நாம் அடைந்த புதிய ஜனநாயக சுதந்திரப் பிரவேசத்தினூடே, புதிய பொருளாதார, அரசியல் யுகத்திற்குள் காலடி எடுத்துவைத்துள்ள தற்போதைய சூழலில், மலர்ந்துள்ள இம் மே தினத்தில் ஒட்டுமொத்த உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் அபிலாஷைகளையும் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றியினை

...

நீதித்துறையின் சுயாதீனம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் இரண்டு வல்லுநர்கள் இலங்கைக்கு வருகை

...

ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் போர்டர்ஸ் (Reporters Without Borders – RSF) அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச பத்திரிக்கை

...

புதிய பொலிஸ் மா அதிபர் பதவிக்கு பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்கள் மூன்று

...

பாராளுமன்றம் நேற்று அரசியலமைப்பு சபையாக சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் முதன்முறையாகக் கூடியது. இதன்போது, ஏழு உபதலைவர்களும், வழிநடத்தல் குழுவுக்கான 21

...

தேசத்தின் எதிர்காலத்திற்காக பிள்ளைகளுக்கு புதிய உலகத்தைத் திறந்து கொடுப்பது ஒரு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு என்ற போதிலும் இளைஞர்கள் தொழிநுட்பத்தின்

...

ஊடகத்துறை மற்றும் கலைத்துறையில் புதிய பல பரிணாமங்களுக்கு வழிகோலிய மறைந்த மாமனிதர் காமினி விஜேதுங்கவை கௌரவப்படுத்தும் ஜீவிதே

...

இலங்கையின் ஊடகத்துறையில் தனது முயற்சியினாலும் திறமையினாலும் மிக முன்னணி இடத்தை வகித்த மறைந்த

...

அப்பாவி பொதுமக்களை இலக்கு வைத்து பாகிஸ்தானின் லாகூர் நகரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலை தான் வன்மையாகக் கண்டிப்பதாக ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள்

...

தெற்கு ஊடகவியலாளர்களையும் வடபகுதி ஊடகவியலாளர்களையும் இணைக்கும் நல்லிணக்கப் பயணம் இன்று ஆரம்பமாகிறது.. வெகுஜன ஊடகத்துறை மற்றும்

...

பெல்ஜியம் நாட்டின் தலைநகர் பிர​​செல்ஸில் நேற்று (22) மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவத்தை வன்மையாக கண்டித்துள்ள ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன, பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு முழு உலகமும்

...

கசகஸ்தான் நாட்டின் அஸ்தானா நகரில் நடைபெறவுள்ள "வேர்ல்ட் எக்ஸ்போ" 2017 கண்காட்சியில் நமது நாடும்

...

கடந்த காலங்களில் துன்புறுத்தல்களுக்கும் கொடுமைகளுக்கும் உட்படுத்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் தொடர்பாக கண்டறிந்து நியாயம் வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின்

...

கண்டி அஸ்கிரிய பௌத்த பீடத்தின் மகாநாயக்க தேரரான கலகம ஸ்ரீ அத்ததஸ்ஸி தேரர் நேற்று(09) இரவு கண்டி வைத்தியசாலையில் காலமானார்.

...

...

வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் உள்ள மக்களே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றபோதும் நல்லிணக்கம் என்பது தெற்கில் உள்ள மக்களிடமிருந்தே உருவாகவேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ள ஜனாதிபதி, யுத்தத்தினால்

...

போக்குவரத்துத் துறையில் காணப்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடலொன்று ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன

...

வடபகுதி ஊடகவியலாளர்களின் குறை நிறைகளைக் கேட்டறிவதற்காகவும், தென்பகுதி ஊடகவியலாளர்களுக்கும் வடபகுதி ஊடகவியலாளர்களுக்கும் இடையில் நட்புறவை ஏற்படுத்தும் நோக்கிலும் எதிர்வரும் 26ஆம்

...

வடபகுதி ஊடகவியலாளர்களின் குறை நிறைகளைக் கேட்டறிவதற்காகவும், தென்பகுதி ஊடகவியலாளர்களுக்கும் வடபகுதி ஊடகவியலாளர்களுக்கும் இடையில் நட்புறவை ஏற்படுத்தும் நோக்கிலும் எதிர்வரும் 26ஆம்

...

இலங்கை ஆசியப் பிராந்தியத்தில் பிரகாசிக்கும் ஒளி என நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜோன் பிலிப் கீ இலங்கையை வர்ணித்துள்ளார். நியூசிலாந்து தொழில்

...

யாழ் மாவட்டத்தில் இடம்பெற்று வரும் 9 ஆவது தேசிய சாரணர் ஜம்போறி நிகழ்வை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன நேற்று (22) உத்தியோக பூர்வமாக ஆரம்பித்து

...