இலங்கைப் பத்திரிகைப் பேரவை              
முகவரி : இல. 56/10, ஹோட்டர்ன் இடம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-693271
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-693271
ஈ-மேல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இணையம்: www.slpc.lk                                                                                      

   srilanka press council
பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2693276 2693271

பத்திரிகை ஆணையாளர் (பதில்)
திரு. நிரோசன தம்பவிட்ட

 2693272 2693271

உதவி பத்திரிகை ஆணையாளர்
திரு. ஐ.எச். விஜேசிங்க

2693274 2693271

கணக்காளர்
திரு. துசான் தேவப்பிரிய

2693278 2693271