1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

ஜனாதிபதியின் பொசன் நோன்மதி தின வாழ்த்து

ஜூன் 14, 2022
புதிய அர்த்தமுள்ள அடையாளத்தையும் கலாசார மறுமலர்ச்சியையும் உருவாக்கிய, மஹிந்த தேரரின்…

பொசன் முழு நோன்மதி தினச் செய்தி.

ஜூன் 14, 2022
பொசன் போயா தினம் என்பது இலங்கை தேசிய கலாசாரத்தின் தொடக்க நாளாக இலங்கை பௌத்தர்களால்…

அரச ஊடக நிறுவனங்களுக்கு புதிய தலைவர்கள், பணிப்பாளர் சபை நியமனம்

ஜூன் 13, 2022
வெகுசன ஊடக, போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்த்தனவினால்…

பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்களை இலத்திரனியல் பிரதிகளாக மாத்திரம் வெளியிடுவதற்கு தீர்மானம்

ஜூன் 07, 2022
சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கைகளை மின்னஞ்சல் மூலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை…

2022.06.06 அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட முடிவுகள்

ஜூன் 07, 2022
01. 1982 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபன சட்டத்தை திருத்தம்…

இராணுவத்தின் 24 வது தளபதியாக லெப்டினன் ஜெனரல் விக்கும் லியனகே பதவியேற்றார்

ஜூன் 01, 2022
விக்கும் லியனகே என அழைக்கப்படும் லெப்டினன் ஜெனரல் எச்.எல்.வி.எம் லியனகே ஆர்.டபிள்யூ.பி…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
LankaPuvath
Selacine Television Institute
RTI Commission
RTI Commission
RTI Commission
RTI Commission