5 1 3 4
01 / 04

5

02 / 04

1

03 / 04

3

04 / 04

4

பொருளாதர மற்றும் சமூக தாக்கத்தை கருத்தில்கொண்டு நாட்டை முடக்காதிருப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம்- பிரதமர்

ஏப் 29, 2021
கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள போதிலும் நாட்டின் பொருளாதர மற்றும் சமூக…

ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவின் பணிப்பாளர் நாயகமாக சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சுதேவ ஹெட்டிஆரச்சி நியமனம்

ஏப் 28, 2021
சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சுதேவ ஹெட்டிஆரச்சி ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவின் பணிப்பாளர் நாயகமாக…

கொவிட் நோய்த் தொற்று பிரச்சினைக்கு தீர்வு தடுப்பூசி : அரசாங்கம் அதற்குத் தயார்

ஏப் 25, 2021
சுகாதார வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுவது மக்களின் பொறுப்பு – ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு. கொவிட் 19…

இரசாயன உரங்களை இறக்குமதி செய்வது முற்றாக நிறுத்தப்படும்

ஏப் 23, 2021
இரசாயன உரங்களை இறக்குமதி செய்வது முற்றாக நிறுத்தப்படும் ... அதிக விளைச்சலை பார்க்கிலும்…

2021.04.05 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

ஏப் 07, 2021
2021.04.05 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள் பின்வருமாறு:…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
LankaPuvath
Selacine Television Institute
RTI Commission
RTI Commission
RTI Commission
RTI Commission