1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

உரிய தினத்தில் பிணை முறிக்காக 500 மில்லியன் செலுத்த முடிந்தமை அரசாங்கத்தின் வெற்றி என ஊடக அமைச்சர் தெரிவிப்பு.

ஜன 19, 2022
500 மில்லியன் டொலர் நேற்றைய தினம் பிணை முறிக்காக செலுத்த முடிந்துள்ளமை அரசாங்கத்திற்கு…

இலங்கையின் முதலாவது பட்டய ஊடகப் பயிற்சி நிறுவனம் சர்வதேச தரவரிசையில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது டலஸ் அழகப்பெரும வெகுசன ஊடக அமைச்சர்

ஜன 13, 2022
நவீன தொழில் நுட்ப அறிவுடனான உயர் ஊடகத் துறை போன்றே கௌரவமான ஊடகவியலாளர்களை உருவாக்கும்…

ஊடகவியலாளர்களுக்கு மூன்றாவது டோஸ் தடுப்பூசி ஏற்றும் வேலைத்திட்டம்

ஜன 08, 2022
2022 ஆம் ஆண்டினை முறையான ஆண்டாக உருவாக்குவதற்கான முதல் படிமுறையாக, மூன்றாவது டோஸ்…

வாழ்க்கையில் தனிமைப்படும் சிறுவர்களிடம் பெற்றோரைப் போன்று செயல்பட வேண்டும் - ஊடகவியலாளர்களிடம் டலஸ் கோரிக்கை

ஜன 04, 2022
ஒழுக்கம் தவறிய செயற்பாடுகளினால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களுக்கு பெற்றோரின் அரவணைப்பைப் போன்ற…

அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு ஒவ்வொருமாதமும் ரூபா 5,000 விசேட கொடுப்பனவு: சமூர்த்தி பயனாளிகளுக்கும் ,தோட்டத்தொழிலாளர், விவசாயிகளுக்கும் நிவாரணம்

ஜன 04, 2022
அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு நேற்று முதல் ஒவ்வொருமாதமும் ரூபா 5000 கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கு…

03.01.2022ஆம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட முடிவுகள்

ஜன 04, 2022
03.01.2022ஆம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட முடிவுகள் பின்வருமாறு:…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
LankaPuvath
Selacine Television Institute
RTI Commission
RTI Commission
RTI Commission
RTI Commission