சமீபத்திய செய்தி

“எமது எதிர்காலத்தை வரைவிலக்கணப்படுத்தும் இந்து சமுத்திரம்” மாநாட்டின் ... “எமது எதிர்காலத்தை வரைவிலக்கணப்படுத்தும் இந்து சமுத்திரம்” மாநாட்டின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு ஜனாதிபதி தலைமையில் 2018-10-11 - இந்து சமுத்திரத்தை அண்டிய நாடுகளுக்கும் அச்சமுத்திரத்தை... இன்னும் விரிவாக ....
ஜனாதிபதிக்கும் சீஷெல்ஸ் உப ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலான சந்திப்பு ஜனாதிபதிக்கும் சீஷெல்ஸ் உப ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலான சந்திப்பு 2018-10-10 - சீஷெல்ஸுக்கு இரண்டு நாள் அரசமுறை விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள... இன்னும் விரிவாக ....
ஜனாதிபதி சீஷெல்ஸ் (Seychelles) பயணமானார் ஜனாதிபதி சீஷெல்ஸ் (Seychelles) பயணமானார் 2018-10-08 - இலங்கைக்கும் சீஷெல்ஸ்க்கும் இடையிலான உறவுகளை மேலும்... இன்னும் விரிவாக ....
திரைப்படத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகள் தாமதமின்றி நடைமுறை... திரைப்படத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகள் தாமதமின்றி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் – ஜனாதிபதி 2018-10-05 - திரைப்படத் துறையையும் கலைஞர்களையும் பாதுகாப்பதற்கு தேவையான... இன்னும் விரிவாக ....
madya aruna tamil
asidisitamil
annualreport2017
budget 2018
Information Banner english 1
v2025

tamil applicationdownload

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/