ஹம்பாந்தோட்டை மிரிஜ்ஜவில வர்த்தக வலயத்தில் ஆரம்பிக்கவுள்ள "சில்வர்பார்க்" பெற்றோலிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் லங்கா சீமெந்து கம்பனி ஆகியவற்றுக்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, நினைவுப்படிகத்தை திரைநீக்கம் செய்தபோது பிடிக்கப்பட்ட படம். (படம் ஹிரந்த குணதிலக்க)