ரண்மிஹிதென்ன தேசிய ரெலி சினிமா பூங்கா 
முகவரி : ஜுல்பல்லம, ரன்மிஹிதென்ன, திஸ்ஸமகாராமை
தொலைபேசி இலக்கம் : 047-255445-6
பெக்ஸ் இலக்கம் : 047-2255500
ஈ-மேல் : 
வெப் முகவரி

telecinema park
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

திருமதி.டயானா கம​கே

முகாமையாளர்
திரு.லசந்த விஜேரத்ன

0472255445
0472255500